Resultaat

Disclaimer

Alhoewel Boekverslagen.nl ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Boekverslagen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen enkel geval is Boekverslagen.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Boekverslagen.nl niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. Boekverslagen.nl kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Inleiding

Boekverslagen.nl verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement(verder te noemen: Privacy Statement) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door cli├źnten en ge├»nteresseerden verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Boekverslagen.nl of het afnemen van haar diensten.

Verwerking Persoonsgegevens.

Boekverslagen.nl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Boekverslagen.nl verzamelt Persoonsgegevens bij een contactaanvraag, het aanmelden voor haar nieuwsbrief of het afnemen van een ander product of dienst Boekverslagen.nl. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het leveren van diensten conform de overeenkomst tussen u en Boekverslagen.nl. De gegevens worden daarnaast gebruikt om u op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Boekverslagen.nl. Boekverslagen.nl geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van Boekverslagen.nl, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Boekverslagen.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@boekverslagen.nl. Hier kunt u tevens terecht als u uw gegevens wilt inzien of corrigeren.

Google Analytics

Cookies

De website(s) van Boekverslagen.nl plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Boekverslagen.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Boekverslagen.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Boekverslagen.nl inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan Boekverslagen.nl de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Boekverslagen.nl kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Boekverslagen.nl niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Ook kunt u achteraf cookies van uw apparaat verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser hoe dit precies in te stellen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Boekverslagen.nl, dan kunt u deze richten aan info@boekverslagen.nl Wijziging van Privacy Statement Boekverslagen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Boekverslagen.nl adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Juli 2013